Polityka walki z nieuczciwą przewagą

Zobowiązujemy się wykorzystać wszystkie dostępne środki, by zapobiec wszelkiego rodzaju działaniom uniemożliwiającym Ci czerpanie przyjemności z gry na naszej strony i zapewniającym innym graczom nieuczciwą przewagę nad Tobą w trakcie gry.

Dlatego zakazujemy wszelkich nieuczciwych praktyk (z uwzględnieniem używania określonych rodzajów programów związanych z pokerem online). Naszym celem jest ochrona klientów i integralności naszych systemów.

Czym są nieuczciwe praktyki?

Nieuczciwe praktyki to wszelkiego rodzaju działania (w szczególności, ale nie tylko, korzystanie z programów typu BOT, AI, posiadanie wielu kont i/albo działania prowadzone w porozumieniu z innymi graczami) prowadzone przez jednego lub wielu graczy posiadających co najmniej jedno konto, które wystawiają graczy niezaangażowanych w tego typu działania na ryzyko nieuczciwej konkurencji, a niesprawiedliwość tych działań polega na tym, że ich powodzenie w dużej mierze zależy od zatajenia informacji przed innymi graczami i/albo oszustwa względem nich. Jedną z metod oceniania tego problemu jest sprawdzenie wśród rówieśników, czy w kontekście udostępnionych informacji postrzegają daną praktykę jako nieuczciwą.

1. Wiele kont:

Jedna osoba posiadająca wiele kont na swoje lub inne imię i nazwisko; konta wykorzystywane są do celów gry jednocześnie, niezależnie od tego, czy używane są do gry przy jednym czy wielu stołach. Niezależnie od sytuacji regulamin zezwala na posiadanie tylko jednego konta.

2. Zmowa:

Co najmniej dwóch graczy dzielących się informacjami i wykorzystujących swoją wiedzę, by uzyskać przewagę nad innymi graczami przy stole.

3. Manipulacja rankingiem:

Gracze specjalnie przegrywają, grając przy stołach z niską stawką, aby zająć niższą pozycję.

4. Wyodrębnianie profilów graczy:

Niektóre firmy oferują programy stworzone specjalnie do celów wyodrębniania profilów graczy. Następnie sprzedawane są one w formie olbrzymich baz danych klientów, a dystrybutorzy programów obiecują, że każdy, kto nabędzie oprogramowanie będzie mógł wykorzystać te informacje, aby zdobyć przewagę nad innymi graczami, którzy zbierają informacje o Tobie, a następnie sprzedają je innym użytkownikom grającym online przeciwko Tobie.

Programy te opierają się na historii rozdań Gracza i zazwyczaj korzystają z następujących metod: screen scraping, czytanie Czatu rozdającego, dostęp do historii rozdań bezpośrednio z komputerów indywidualnych Graczy korzystających z programu.

5. Korzystanie z programów typu BOT:

Niektóre firmy oferują specjalne programy (tzw. BOTY), które udają prawdziwych graczy (ludzi). Korzystanie z nich jest zatajane przed innymi graczami, co umożliwia uniknięcie wykrycia ich przez strony internetowe z grami online. Programy te reklamowane są jako niezawodny sposób na zdobycie nieuczciwej przewagi nad innymi graczami online niekorzystającymi z tego programu.

Nie, zdecydowanie nie. Nasza strona internetowa zapewnia programy do gry online. Jednakże naszym celem jest promowanie najlepszego pola do gry i zapewnienie naszym Graczom najlepszych możliwych doświadczeń.

Programy dające graczom przewagę nad innymi nie są elementami zakazanymi. Przewaga nie stanowi problemu: nie godzimy się na nieuczciwą przewagę, którą postrzegamy jako oszustwo. Tak samo jak naruszenie prywatności i kradzież danych.

Klasyfikując programy, nie skupiamy się na tym, czy dany program zapewnia przewagę nad innymi graczami, czy może bazuje na określonej treści.

Najważniejsze kryteria wyboru programów, które chcemy wyeliminować z naszej strony, stanowią: oszustwo i naruszenie prywatności klientów.

Niemniej jednak życzenia naszych klientów będą zawsze stanowić priorytet w podejmowaniu decyzji odnośnie do tej kwestii. Bez wątpienia należy wyeliminować wszystko, co narusza integralność gry albo budzi wątpliwości klienta co do uczciwej konkurencji w trakcie gry na naszej stronie. I właśnie tym kierujemy się w naszych działaniach. Jednakże ostateczną decyzję odnośnie tego, w co i przeciwko komu grać, pozostawiamy naszym klientom. Jeśli nasi klienci będą chcieli grać przeciwko programom typu BOT, poważnie rozważymy ich prośbę. Kluczowym jest fakt, że zrobimy wszystko, aby nasi klienci nie zostali oszukani, a ich prywatność nie została naruszona.

Mamy na myśli programy, które: (i) które oferują graczom/użytkownikom zdobycie nieuczciwej przewagi (często używają nawet słowa „oszustwo”) nad innymi graczami, innymi słowy umożliwiają oszukanie drugiego gracza; lub (ii) których użycie zostało zatajone przed innymi graczami i „operatorem” (np. pokoje gier online); (iii) które kradną materiały chronione prawem (np. tożsamość gracza), co narusza Międzynarodowe Prawa Autorskie jak również Regulacje Prawne w Zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Wiele firm tworzących programy, które uważamy za „zakazane” (spełniające powyższe kryteria), twierdzi, że celem ich programów nie jest przyczynianie się do oszustw w grach on-line, lecz zapewnienie pomocy w ćwiczeniach (nawet jeśli jakiś pozbawiony skrupułów użytkownik wykorzysta je do oszustwa). Skupmy się przez chwilę na tej kwestii. Jakie może być inne wytłumaczenie faktu, że produkuje się i sprzedaje programy, które gwarantują nieuczciwą przewagę, o których użyciu inni gracze w pokoju online nie mają pojęcia, które w niewykrywalny sposób zastępują gracza przy stole online? Podkreślanie tego atrybutu („oszustwo) dla celów reklamowych, a jednocześnie wypieranie się go przy każdej innej okazji jest co najmniej nieszczere i z pewnością nie wpłynie korzystnie na wizerunek naszego przedsiębiorstwa.

Gdyby firmy, wysuwające takie twierdzenia, były szczere zrezygnowałyby z funkcjonalności, która umożliwia programowi maskowanie się, gdyż w ten sposób nie narażałyby na szwank swojej reputacji.

Nasze działania można podzielić na trzy oddzielne kategorie: (i) identyfikowanie i wykrywanie; (ii) ostrzeganie/zawieszanie winnych graczy; i (iii) dodatkowe środki związane z wyborem klienta.

Środki przeciwdziałania, takie jak identyfikowanie i wykrywanie funkcjonują już od dłuższego czasu. Będziemy je stale doskonalić, aby móc jak najdokładniej wykryć istniejące programy typu BOT, a co najważniejsze, żebyśmy mogli wykryć nowe programu typu BOT, jak tylko zostaną wypuszczone na rynek, zanim zdążą spowodować problemy na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z niektórych programów i stron jest automatycznie blokowane w naszych systemach. Do tych aplikacji należą: WinHoldem, Holdem Memory, PokerBot plus, PokerEdge, Poker Prophecy, Poker Sherlock, PokerBot Pro, Snowie Backgammon, JellyFish Backgammon, BGBlitz, 3DFibs i GNU Backgammon.

Gdy gracz korzystający z programów należących do Zakazanej Kategorii zostanie zidentyfikowany, zostanie mu wysłane powiadomienie. W wiadomości wytłumaczymy, że zdajemy sobie sprawę z działalności gracza i przedstawimy kroki, jakie zostaną przedsięwzięte, jeśli nie zaprzestanie tych praktyk. W najbardziej ekstremalnych przypadkach jesteśmy gotowi zawiesić konto i skonfiskować dostępne na nim środki bez uprzedniego powiadomienia.

Chcemy, żebyś był świadomy naszych działań, powodów, dla których to robimy i danych, których szukamy. Najlepszym sposobem na wytłumaczenie naszego działania jest nawiązanie do najbardziej znanego sposobu eksploracji danych, innymi słowy tego, w jaki sposób Google, Yahoo, AOL i inni zbierają dane o użytkowniku dla celów (między innymi) czysto komercyjnych (aby sprzedać profil użytkownika internetowym reklamodawcom). Zastanówmy się nad naszą aktywnością. Nasze zautomatyzowane oprogramowanie zgłasza wszystkie procesy lub programy uruchamiane na Twoim komputerze, które zostały zidentyfikowane jako zabronione oprogramowanie, niezgodne z naszą polityką. Nie skanujemy Twojego twardego dysku, nie wykonujemy zrzutów ekranu Twojego komputera. Te bardzo ograniczone dane, jakie możemy otrzymać, wykorzystujemy wyłącznie, aby sprawdzić komputery użytkowników w czasie gry przy stołach i móc wykryć użycie zabronionego oprogramowania, o którym mówimy. Tego typu monitorowanie to jeden z głównych środków przeciwdziałania nadużyciom spowodowanym wykorzystywaniem programów typu BOT, które szkodzą interesom naszych graczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej polityki przetwarzania danych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Jeśli ustalając według naszego uznania, odkryjemy nieuczciwe praktyki (niezależnie od uzyskanej korzyści lub jej braku), osoba lub osoby ponoszące winę spotkają się z następującymi konsekwencjami:

  • Możemy wysłać wiadomość do użytkownika i zażądać natychmiastowego zaprzestania nieuczciwych praktyk;
  • Możemy zawiesić dane konto/konta do czasu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk
  • Zastrzegamy sobie prawo, wedle naszego wyłącznego uznania, do zamknięcia konta/kont na czas nieokreślony i do zabezpieczenia wszystkich funduszy na koncie (patrz sekcja 5,19 i 21 naszego Regulaminu)

Zmodyfikowano/Utworzono: 29 sierpnia 2013 r.