Dokupywanie żetonów w turniejach (rebuys)

Czy oferujecie turnieje z możliwością dokupywania (rebuys) i dodawania (add-ons) żetonów.

Tak. Niektóre z naszych turniejów wielostolikowych zaliczają się do tej kategorii, co oznacza, że możesz zakupić dodatkowe żetony w trakcie trwania turnieju. Dokupywanie jest możliwe tylko do konkretnego czasu i tylko w przypadku graczy, którzy mają mniej żetonów niż na początku gry. Pierwsze dodanie jest możliwe na zakończenie okresu dokupywania i jest dostępne dla wszystkich graczy, bez względu na posiadaną przez nich liczbę żetonów. W turniejach mogą być dopuszczone obie metody zwiększania liczby żetonów lub tylko dokupywanie. Jeśli turniej umożliwia dokupywanie i dodawanie, informacja ta zostanie podana w Holu turnieju. Szczegóły zostaną wyświetlone po wybraniu turnieju.

Co to są zasady rozliczania w przypadku przerwania turnieju w trakcie fazy dodawania żetonów?

Wraz z każdym dokupieniem żetonów i skorzystaniem z opcji add-on wzrośnie całkowita liczba żetonów w turnieju. Całkowita liczba żetonów w turniejach z dokupowaniem równa się sumie wszystkich żetonów początkowych graczy (w tym dodatkowe żetony początkowe) + suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z funkcji dokupienia oraz suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z opcji add-on. Łączna liczba żetonów w turnieju będzie narastać w miarę dokupowania, a ostateczna liczba zostanie obliczona po zakończeniu okresu add-on. Jeśli w wyniku awarii turniej zostanie przerwany w trakcie fazy add-on, dokładna liczba wszystkich żetonów w turnieju w momencie wystąpienia awarii (w tym żetony dodane do turnieju w ramach opcji dokupienia i add-on) zostanie wykorzystana do określenia podziału puli.

Czy opcja dokupywania żetonów dostępna jest w turniejach shootout?

Nie oferujemy opcji dokupywania żetonów w turniejach shootout.