Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur ElectraWorks Limited ("ElectraWorks", "Vi", "Vår", som det passar) samlar, använder, sparar, delar eller lagrar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och produkter via vår webbplats och mobila applikation. Den beskriver dessutom vilka dina dataskyddsrättigheter är, inklusive rätten att lämna klagomål mot sättet vi behandlar din information på.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är:

ElectraWorks Limited of Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA.

1. INFORMATION SOM SAMLAS OCH SYFTET MED DENNA 

Vi samlar följande information om dig:

 • Personuppgifter som du ger oss när du använder vår webbplats eller när du registrerar ett konto hos oss. Det kan vara för- och efternamn, födelsedatum, kreditkortsinformation, användarnamn och lösenord, ålders- och identitetsbevis, fakturaadress, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation;
 • Teknisk information om din enhet och plattformen som administrativ och trafikinformation, inklusive men inte begränsat till: IP-adress, tid för tillgång, datum för tillgång, typ av enhet, webbplatser som besökts, språkbruk, din uppehållsort, roaming-information, crashrapporter för programvaran och webbläsare som använts. Uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster av god kvalitet.
 • Din officiella profil, inklusive namn, foto och annan information som du delar med oss när du gillar, postar eller vid annan aktivitet på våra sidor på sociala medier som Facebook, Twitter och Google+. 
 • Vi håller ett register med kommunikation när du kontaktar oss eller kommunicerar med oss, inklusive via e-post, brev, textmeddelande (SMS), online, meddelandeappar som WhatsApp och Skype, telefon eller live-chatt på vår webbplats;
 • Annan information från tredjepartsdatabaser för att uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter;
 • Det kan även hända att vi får dina personuppgifter från online-säljare och tjänster som finansiella och delade likviditetstjänster, samt från kundlistor som lagligen köpts av tredjepartssäljare;
 • Det kan hända att vi samlar ytterligare information om dig när du delar med dig denna i och med att du använder våra produkter.

ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH JURIDISK GRUND 

 1. Att erbjuda en önskad tjänst eller ha ett kontrakt med dig:
  • Erbjuda kundtjänst och servicemeddelanden, inklusive meddelanden som ber om din feedback angående våra tjänster och vid information till dig om ändringar på vår webbplats, tjänster eller ändringar i våra villkor och policy.
  • Att göra säkerhetskontroller när som helst för att validera din identitet, ålder, den information du gav vid registreringen och för att verifiera din användning av våra tjänster och dina finansiella överföringar för potentiellt brott mot våra allmänna affärsvillkor och gällande lag. Säkerhetskontroller kan bl.a. vara att beställa en kreditkortsrapport och/eller annars verifiera informationen du anger för tredjepartsdatabaser.
  • Att kunna bearbeta alla dina online-överföringar och betalningar (inklusive visande av din personliga information för tredjeparts betalningsbolag, ESP:er och andra finansiella institutioner om det är nödvändigt).
 2. Att upprätthålla vår affärsverksamhet och legitima intressen:
  • Att undersöka och fråga om adress, frågor och klagomål samt svara på feedback.
  • Att skicka liveaktivitet till din newsfeed och dela innehåll med andra spelare som kan leda till lojalitetspoäng, poäng eller belöningar (dessa livemeddelanden kan kontrolleras i dina integritetsinställningar).
  • För att assistera dig i och med ditt deltagande i kampanjer, marknadsundersökningar och evenemang
  • Kundtelefon- och chattsamtal kan komma att spelas in för att ge oss chansen att förbättra vår kundtjänst samt produkterna, träna medarbetare och spela in vad som sägs ifall ett klagomål lämnas in. 
  • Ge dig kampanjerbjudanden och information där du har visat eller vi har sett ett intresse för våra produkter.
  • Vi undersöker användandet av vår webbsajt samt online-tjänster och använder dina personuppgifter för att hjälpa oss med att förbättra och skydda vårt innehåll, tjänster och webbsplatser - både online och offline.
  • Vi använder personlig information för att personifiera webbplatsen och tjänsterna åt dig.
  • Vi övervakar kundkonton för att undvika att orättvis aktivitet på vår webbplats.
  • Vi använder oss av personuppgifter för att undersöka klagomål som kommit från dig eller från andra om vår webbplats eller tjänsterna.
  • Vi kan komma att vara tvungna att dela din information med trovärdiga tredjeparter som erbjuder oss tjänster som är relevanta för erbjudandet av våra speltjänster, inklusive kundtjänst, informationssäkerhet, betalningar, marknadsföring, dataanalys, forskning och enkäter.
  • Vi kommer att använda personuppgifter i samband med juridiska klagomål, för efterlevnad, regulatoriska och investigativa ändamål om det är nödvändigt (inklusive visande av sådan information i samband med juridiska förhandlingar eller rättstvister). 
  • Vi använder dins personuppgifter för att skapa en profil av din demografi, sannolika beteende och preferenser. Detta görs för att informera om besluten vi tar i samband med tjänsterna, innehållet och kampanjer vi erbjuder. Vi rapporterar dessutom angående bidraget till vår kommersiella prestation från olika kundprofiler. Vi skapar profiler med manuella eller automatiserade processer, inklusive tredjepartsleverantör.
 3. Enligt dina preferenser:
  • Beroende på dina marknadsföringspreferenser (om de är tillgängliga) kommer vi att använda dina personuppgifter för att leverera marknadsföringskommunikation som kan vara av intresse för olika plattformer, som e-post, textmeddelande (inklusive WhatsApp och Skype instant messenger), telefon, brevpost, online, inkorgsmeddelande, push-meddelanden eller andra tillgängliga kanaler för att informera dig om våra produkter, tjänster och kampanjer, inklusive andra spelprodukter (som online-poker-, kasino-, spel- och bingotjänster). 
  • För att dela din kontaktinformation med utvalda mediapartner och affiliates, så att de kan erbjuda dig deras egna marknadsföringstjänster. Vi gör endast detta om vi har din införståelse och enligt dina marknadsföringspreferenser. 
  • För att du ska delta i enkäter och kampanjer som du godkänt.
  • Vi placerar cookies och använder liknande teknik enligt vårt Cookie-meddelande. Du hittar mer information i vårt Cookie-meddelande [Hyperlink].
  • I andra fall, där vi ber om ditt tillstånd, kommer vi att använda dina personuppgifter för det som vi kommunicerar vid det tillfället.
  • Så länge vi får ditt godkännande kommer du alltid att dra tillbaka ditt godkännande, fast vi ibland kan ha annan juridisk orsak att använda din information för andra ändamål, som de som nämns ovan. Du kan avregistrera dig från detta när som helst genom att uppdatera dina marknadsföringspreferenser.
 4. För ändamål som följer lagstiftningen:
  • Som svar på en förfrågan från myndigheter eller polis som gör utredningar.
  • Utreda och/eller meddela om bedrägeri, terrorism, misstolkning, säkerhetsincidenter eller brott, enligt lämplig lag.

3. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi kan komma att använda automatiserat beslutsfattande (dvs. beslut som tas utan mänsklig intervention), inklusive profilering till, göra en beskrivning av din demografi, föregående beteenden, möjliga framtida beteenden och preferenser.

Detta hjälper oss;

 • att ge dig personifierat innehåll och erbjudanden via vår plattform och vår marknadsföring;
 • att erbjuda differentierade tjänster till kunder som har med betalningar och uttag att göra, kundtjänst och andra operativa tjänster; samt
 • att uppfylla juridiska och regulatoriska krav, undvika bedrägeri, för anti pengatvättaktivitet och för ansvarsfullt spel.

Om du inte är införstådd med resultatet av ett automatiserat beslut, ber vi dig ta kontakt med oss via informationen i AVSNITTET Rättigheter och vi utreder beslutet.

4. UTELÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Det kan hända att vi ger ut information om dig;

 • till andra bolag i GVC-koncernen, inklusive GVC Holdings PLC och deras direkta och indirekta dotterbolag pga. interna orsaker, framför allt pga. affärs- och verksamhetsändamål enligt detta integritetsmeddelande;
 • till tredjepartsleverantörer av tjänster, som behandlar denna åt oss enligt orsakerna som nämnts ovan. Dessa tredjepartsleverantörer av tjänster kan vara bolag som erbjuder webbplatshosting, underhåll, callcenter, identitetskontroll, informationsverifiering, marknadsföring, dataanalys, forskning och undersökningar, tredjepartsansvariga för elektronisk betalning och/eller finansinstitut som bearbetar finansiella överföringar och andra organisationer som erbjuder teknisk support, bearbetar dina online-överföringar och underhåller ditt konto;
 • till polis och myndigheter för att följa juridiska obligationer eller om vi tror att vi har plikt att följa en obligation.
 • till tredjepart för att styrka våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda GVC-koncernens, tredje parts eller allmänhetens rättigheter, ägodelar eller säkerhet;
 • till andra online-spelsidor, banker, kreditkortbolag, lämpliga agenturer, där du har upptäckts ha fuskat eller försökt bedra oss oss eller en annan användare av våra tjänster, som kan vara (men inte bara) spelmanipulation, betalningsbedrägeri eller förbjudna överföringar (inklusive penningtvätt); och
 • till tredje part i samband med försäljning, köp av tillgångar, sammanslagning, konkurs eller omorganisation.

5. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi sparar dina personuppgifter i våra servrar som befinner sig i EEA.

Som med andra internationella organisationer, måste vi ofta överföra information internationellt. Därför kan information om dig att överföras globalt (om din information samlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA, betyder det att din information kan komma att överföras utanför det).

Om dina personuppgifter överförs till ett land eller område utanför EEA och detta görs till ett land som inte är del av ett lämpligt beslut av EU-kommissionen, kommer vi att vidta åtgärder för att bibehålla integriteten på dina personuppgifter. Till exempel genom att använda s.k. tredjeparts Processor Binding Corporate Rules, Intra-grupp integritetsavtal, standardkontrakt som godkänts av EU-kommissionen eller verifiering av att en tredje part är certifierade enligt en godkänd certifieringsmekanism enligt internationella integritetsregler.

6. DINA RÄTTIGHETER

Enligt lag har du ett antal rättigheter när det gäller din information. Du kan utnyttja dessa rättigheter med att kontakta oss via vår kontaktinformation nedan.

 • Rätten att protestera mot behandling. Du har rätt att protestera mot viss behandling, inklusive behandling för direktmarknadsföring.
 • Rätten att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder din information och dina rättigheter. 
 • Rätten att ha tillgång. Du har rätt att få tillgång till din information (om vi behandlar den) och viss annan information (som den som anges i detta sekretessmeddelande). 
 • Rätt till korrigering. Du har rätt att få din information rättad om den är felaktig eller ofullständig. Du kan be att vi rättar fel i information som vi har.
 • Rätten att radera. Detta kallas även rätten att bli bortglömd och, enkelt uttryckt, det ger dig rätten att be om att den information vi har om dig raderas eller tas bort. Denna rätt är inte absolut och gäller inte om det finns legitima och starkare orsaker.
 • Rätten att begränsa behandlingen. Du har rätt att blockera eller förbjuda fortsatt användande av din information. När behandlingen är begränsad, kan vi fortfarande spara din information men vi använder den inte framöver. 
 • Rätten till dataöverföring. Du har rätt att få och använda din information igen för eget bruk inom olika tjänster. Detta är dock ingen allmän rätt och det finns undantag.
 • Rätten att lämna in klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi behandlar eller använder din information hos din nationella dataskyddsregulator. Se kontaktavsnittet ovan.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke. Om du har givit ditt samtycke till något vi gör med din information, kan du dra tillbaka detta när du vill.

7. SÄKERHET

Vi förstår vikten av informationssäkerhet och vilka tekniker som behövs för att säkra information. Vi använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, otillåten ändring, insikt eller radering av information som vi har och vi bemödar oss att garantera att våra dotterbolag, agenter, affiliates och leverantörer även garanterar denna säkerhetsnivå. Framför allt;

 • Säkra datacentrum med brandväggar; 
 • Certifierade krypterade webbplatser; och
 • ISO27001:2013 certifierad affärsverksamhet.  

8. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Tidsperioden som vi behåller information om dig, beror på för vilka ändamål som vi har samlat informationen, om du har ansökt om att din information raderas och om juridiska krav gör det nödvändigt att informationen behålls (t.ex. för regulatorisk aktivitet). Vi behåller information om dig under minst så lång tid som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål informationen samlades för. Om vi använder din information inom marknadsföring eller med din tillåtelse, bearbetar vi informationen tills du ber oss om att sluta med det en kort tid efter detta (för att vi ska kunna implementera din ansökan). Vi behåller även informationen om att du bad oss om att inte skicka direkt marknadsföring till dig eller att använda din personliga information utan tidsbegränsning, så att vi även i framtiden kan respektera din ansökan.

Om vi använder dina personuppgifter för att följa våra juridiska obligationer, gör vi det enligt samtliga retentionsperioder som nämns i lagen.

9. ÄNDRINGAR I VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan uppdatera detta meddelande (och eventuella kompletterande sekretessmeddelanden), från tid till annan. Vi informerar dig angående ändringar om lagstiftningen fordrar det. Vi rekommenderar att du regelbundet går in och tittar på Integritets-meddelandet.

10. VEM SKA KONTAKTAS

ElectraWorks Limited är registrerat i Gibraltar Regulatory Authority (GRA) och vårt registreringsnummer är DP 012717 och du kan tillgå vårt dataskyddsregister under http://www.gra.gi/data-protection/rights-register-search/company/428.

Om du har frågor eller vill utöva en av dina rättigheter, ber vi dig ta kontakt med oss via privacy@partypoker.com

Om ditt land har en dataskyddsmyndighet, har du rätt att ta kontakt med denna med frågor. Om vi inte kan besvara dina frågor, har du även rätt att söka juridisk hjälp inför en nationell domstol.